scj.life

de mădă hruban

unu soluții servicii blog

en


schimbările climatice reprezintă cea mai gravă și presantă problemă de mediu a timpului nostru. 

indiferent dacă cauzele schimbărilor climatice sunt reprezentate de modul de desfășurare al vieții noastre antropice sau reprezintă simplul mers al naturii, problema este acceptată de multe dinte guvernele din jurul lumii. 

țara noastră, pe lângă identitatea națională, are și o identitate europeană care a acceptat problema numind ministerul mediului și al schimbărilor climatice autoritatea competentă de decizie și control în domeniul gestionării deșeurilor. 

identitatea noastră europeană se datorează angajamentului pe care ni l-am asumat de a atinge obiectivele prevăzute în legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

putem îndeplini obiectivele propuse de instituțiile europene prin recăștigarea puterii în fața consumerismului.

promovăm principiile economiei circulare susținute de către parlamentul european în rândul comunității locale prin intermediul platformelor online de propagare a informației:

facebook pages

facebook groups

instagram 

youtube